ผลการแข่งขัน

สถิติรายงานผลการแข่งขันกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์
ตารางสรุปเหรียญรางวัล

ระเบียบการแข่งขัน

ชนิดกีฬา สนามการแข่งขัน และเอกสารดาวน์โหลดชนิดกีฬา 17 ประเภท

ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน

Service

บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งขันกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไน์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 35
 

ประมวลภาพการแข่งขัน

ที่พัก